You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ไทย ไทย
ไทย (บาท)

Nara Star Co., Ltd.

 • ยังไม่มีสินค้าในตระกร้า!

EMPIRE EARS

Available Options

EmpireEars – Vantage

Brand: EMPIRE EARS

Product Code: EmpireEars – Vantage

฿55,900

After exhaustive testing in studios and stages around the world, our commitment culminated with this: a remarkably smooth in-ear monitor that reigns with supreme clarity across the entire frequency spectrum, the Vantage. The Vantage features a class-leading 4-way synX crossover network to maximize performance from the twin sequential W9 subwoofers and mid/high driver.

Designer's Notes

“The Vantage combines two terms previously believed impossible to be merged: 'audiophile' and 'enhanced bass'. With a primary focus on a smooth and tonally accurate signature, the Vantage is exceptionally suited for those that occasionally enjoy a guilty pleasure when it comes to bass. While its twin sequential W9 subwoofers are capable of producing a significant quantity of bass, it doesn't let the signature get the best of it; in terms of air, transparency, and separation, the Vantage stays true to the core audiophile principles, combining a warmer tuning with a high level of detail. For its bass might be a highlight, but its equally a smooth and musical treble that allows the slightly forward midrange to steal the show.”

Technical Specifications

3 Driver Hybrid Design, 1 Proprietary Balanced Armature Driver, 2 W9 Subwoofers, 3 Precision Sound Bores

5-Way synX crossover network

Vantage In-Ear Monitors Technical Illustration

Proprietary Technologies

Empire Ears Proprietary Technologies

Grammy Award Winning Sound

Every aspect of the Vantage was conceived, designed, and crafted to faithfully reproduce what the artist had intended. With the expertise of Grammy Award winners, Sonny Emory & Sam Ash, we were able to understand firsthand what producers and mix engineers require from in-ear monitors.

synX Crossover Technology

Sound To Source Technical Illustration

With Empire’s proprietary synX crossover technology the Vantage achieves unparalleled levels of accuracy and detail retrieval. 

How Do Crossovers Work?

Think of a crossover network as an audio traffic officer, directing highs to your tweeters, midrange to your speakers, and low bass to your subwoofers. This is essentially what a crossover does; it takes an input signal and splits it into separate audio bands. Could you imagine having 18 speakers, most of which are tweeters, with only 4 separate bands? It would cause a massive audio pile up, forcing the wrong speakers to reproduce the wrong frequencies constantly. We avoid all of this by utilizing specially designed drivers for designated frequency ranges and further maximizing their potential with our latest crossover technology.

Introducing synX

synX is a supercharged crossover design that designates more individual audio bands per driver than any other crossover technology currently in existence. By creating an ultra-wide, multi-channel highway our engineers can manipulate specific parts of the frequency range in order to precision craft the target response and eliminate any signs of phase incoherence between the drivers. Alternatively, mix engineers and audiophiles will have full control of the drivers when equalizing through a mixing console or digital audio player. synX is the industry’s most advanced IEM crossover technology with each model featuring its own uniquely designed synX network.

synX Advantages

synX powered in-ear monitors have remarkably high stereo separation and smooth phase response, leading to more dynamic realistic imaging and staging for both live and studio use. synX features a myriad of other advantages including:

Ultra-Wide Frequency Bandwidth: The Vantage produces a super-wide frequency range, offering listeners unparalleled sound quality and details that bests even the most high-end headphones on the market.

Best Signal-to-Noise: In order to ensure that all of the industry-leading sound quality is heard in your ears we’ve worked to create a unique combination of handpicked resistors, electrolytic capacitors, and filters in order to ensure the cleanest signal path possible while offering an exceptionally low noise floor. 

Low Distortion: Extremely low distortion means that every nuance in your mix will be reproduced faithfully without audible artifacts. 

Maximum Signal Transfer: Every driver and crossover is individually wired and insulated with 7-strand, UPOCC Litz wires to eliminate acoustic feedback and further soldered with highly conductive, ultra pure silver and gold Mundorf Supreme for maximum signal transfer.

Hybrid Technology

*The Empire X series feature a combination of both proprietary balanced armature speakers and dynamic range subwoofers in order to deliver maximum clarity while achieving a powerful low end response. Each model is further tuned with a specially designed synX crossover network to achieve studio monitor levels of audio reproduction effortlessly and faithfully.

 Weapon IX

Empire Ears W9 Technical Illustration

After nearly 2 years of relentless R&D Empire is proud to announce the Weapon IX (W9), a proprietary 9mm rare-earth magnet subwoofer with the ability to deliver extreme output, accurate dynamics and sublime sound quality all at the same time. The keys to these performance capabilities lie at the very core of its design, where the woofer is enclosed in a tuned bass-reflex system with a front-firing sound port and rear-firing vent for maximum efficiency.

Conventional dynamic drivers and passive radiators (a speaker without the magnet and coil) often suffer in low octave frequencies and are heavily dependent on internal shell enclosures for volume, limiting form factor and vastly reducing efficiency with limited extension. The W9 is superior in its custom port tuned design, reaching frequencies even lower than its target response while mitigating distortion as the woofer isn’t required to move as far near resonance frequency.

Every W9 subwoofer is hand assembled to our exacting quality standards in our Norcross, Georgia laboratory.

Balanced Armature Drivers

Empire Ears Driver Line Up

The Vantage utilizes a number proprietary balanced armature drivers by Knowles and Sonion, each one purpose built for a specific target response. Our drivers feature specialized reeds and low-mass diaphragms to reproduce incredible detailed, true-to-recording sound while remaining efficient enough to be powered by everyday devices.

Bespoke Handcrafted Cables

 Ares II Cable

Every Vantage in-ear monitor includes a bespoke, handcrafted Ares II cable by Effect Audio. The Ares II boasts a proprietary blend of 26 AWG UPOCC Litz copper with ultra-flexible insulation for maximum signal speed transmission, performance, and ergonomics. Each cable is terminated in an ultra durable 3.5mm, 24k gold plated right angle plug. 

Effect Audio’s extensive engineering and manufacturing background gives them the edge over all other cables. After extensive testing with numerous other cable manufacturers we’re proud to announce our official partnership with Effect Audio to bring you the finest cables in the industry and to ultimately defeat the weak link in IEMs.

A.R.C. Technology

ARC Technology

Balanced Armature (BA) drivers are vastly used in the IEM industry due to their small footprint and ultra efficient designs however they suffer from resonant behaviors that may cause peaks, unwanted vibrations, and distortion. To help mitigate this our drivers utilize Ferrofluid between the magnets and armature to provide a wide range of damping values, eliminating the need for a damping screen in the port tube. 

Despite this a secondary peak can still occur from the other components interacting with the BAs. Driver peaks can cause fatigue, distortion, and ultimately affect the way music sounds. We sought out to create a remedy for this and after years of relentless R&D we’re proud to announce A.R.C. (Anti-Resonance Compound), a proprietary coating that virtually eliminates unwanted vibrations and resonance from within IEMs. 

A.R.C. effectively increases the mass of the components it’s applied to: every driver, crossover, and sound tube. This gives the internals more solidity while serving as a dampener to absorb the unwanted resonance instead of reflecting them out of phase. With A.R.C. clarity is increased substantially, bass is deeper, and the IEM becomes more efficient overall.

What's In The Box

Included at no additional charge with each order.

 • In Ear Monitor
 • Empire Aegis Case
 • Empire Dust Bag
 • Empire IEM Pouch
 • Empire Cleaning Cloth
 • Empire Cleaning Tool

What's In The Box

Proudly Handcrafted In The USA

Empire Ears has long prided itself for home-grown craftsmanship, with artisans donning lab coats and honing years of OEM factory experience before being entrusted to handle the Empire lineage. While several of our competitors have taken their manufacturing overseas we’ve remained true to our USA roots to not only provide jobs to our local community but to ensure that quality is never compromised. 

Every Empire Ears in-ear monitor is proudly designed, engineered, and manufactured in Norcross, Georgia USA. The process of building each Empire in-ear monitor is unique, a seamless collaboration of technology and human touch. Engineers and technicians guide each IEM along its journey to completion, a process of 22 stations for a total of 14 hands-on hours. It all begins with your unique ear mold.
EmpireEars – Vantage
฿55,900
After exhaustive testing in studios and stages around the world, our commitment culminated with this: a remarkably smooth in-ear monitor that reigns with supreme clarity across the entire frequen..
฿55,900

Available Options

EmpireEars – Vantage UIEM

Brand: EMPIRE EARS

Product Code: EmpireEars – Vantage UIEM

฿41,925 ฿55,900

After exhaustive testing in studios and stages around the world, our commitment culminated with this: a remarkably smooth in-ear monitor that reigns with supreme clarity across the entire frequency spectrum, the Vantage. The Vantage features a class-leading 4-way synX crossover network to maximize performance from the twin sequential W9 subwoofers and mid/high driver.

Designer's Notes

“The Vantage combines two terms previously believed impossible to be merged: 'audiophile' and 'enhanced bass'. With a primary focus on a smooth and tonally accurate signature, the Vantage is exceptionally suited for those that occasionally enjoy a guilty pleasure when it comes to bass. While its twin sequential W9 subwoofers are capable of producing a significant quantity of bass, it doesn't let the signature get the best of it; in terms of air, transparency, and separation, the Vantage stays true to the core audiophile principles, combining a warmer tuning with a high level of detail. For its bass might be a highlight, but its equally a smooth and musical treble that allows the slightly forward midrange to steal the show.”

Technical Specifications

3 Driver Hybrid Design, 1 Proprietary Balanced Armature Driver, 2 W9 Subwoofers, 3 Precision Sound Bores

5-Way synX crossover network

Vantage In-Ear Monitors Technical Illustration

Proprietary Technologies

Empire Ears Proprietary Technologies

Grammy Award Winning Sound

Every aspect of the Vantage was conceived, designed, and crafted to faithfully reproduce what the artist had intended. With the expertise of Grammy Award winners, Sonny Emory & Sam Ash, we were able to understand firsthand what producers and mix engineers require from in-ear monitors.

synX Crossover Technology

Sound To Source Technical Illustration

With Empire’s proprietary synX crossover technology the Vantage achieves unparalleled levels of accuracy and detail retrieval. 

How Do Crossovers Work?

Think of a crossover network as an audio traffic officer, directing highs to your tweeters, midrange to your speakers, and low bass to your subwoofers. This is essentially what a crossover does; it takes an input signal and splits it into separate audio bands. Could you imagine having 18 speakers, most of which are tweeters, with only 4 separate bands? It would cause a massive audio pile up, forcing the wrong speakers to reproduce the wrong frequencies constantly. We avoid all of this by utilizing specially designed drivers for designated frequency ranges and further maximizing their potential with our latest crossover technology.

Introducing synX

synX is a supercharged crossover design that designates more individual audio bands per driver than any other crossover technology currently in existence. By creating an ultra-wide, multi-channel highway our engineers can manipulate specific parts of the frequency range in order to precision craft the target response and eliminate any signs of phase incoherence between the drivers. Alternatively, mix engineers and audiophiles will have full control of the drivers when equalizing through a mixing console or digital audio player. synX is the industry’s most advanced IEM crossover technology with each model featuring its own uniquely designed synX network.

synX Advantages

synX powered in-ear monitors have remarkably high stereo separation and smooth phase response, leading to more dynamic realistic imaging and staging for both live and studio use. synX features a myriad of other advantages including:

Ultra-Wide Frequency Bandwidth: The Vantage produces a super-wide frequency range, offering listeners unparalleled sound quality and details that bests even the most high-end headphones on the market.

Best Signal-to-Noise: In order to ensure that all of the industry-leading sound quality is heard in your ears we’ve worked to create a unique combination of handpicked resistors, electrolytic capacitors, and filters in order to ensure the cleanest signal path possible while offering an exceptionally low noise floor. 

Low Distortion: Extremely low distortion means that every nuance in your mix will be reproduced faithfully without audible artifacts. 

Maximum Signal Transfer: Every driver and crossover is individually wired and insulated with 7-strand, UPOCC Litz wires to eliminate acoustic feedback and further soldered with highly conductive, ultra pure silver and gold Mundorf Supreme for maximum signal transfer.

Hybrid Technology

*The Empire X series feature a combination of both proprietary balanced armature speakers and dynamic range subwoofers in order to deliver maximum clarity while achieving a powerful low end response. Each model is further tuned with a specially designed synX crossover network to achieve studio monitor levels of audio reproduction effortlessly and faithfully.

 Weapon IX

Empire Ears W9 Technical Illustration

After nearly 2 years of relentless R&D Empire is proud to announce the Weapon IX (W9), a proprietary 9mm rare-earth magnet subwoofer with the ability to deliver extreme output, accurate dynamics and sublime sound quality all at the same time. The keys to these performance capabilities lie at the very core of its design, where the woofer is enclosed in a tuned bass-reflex system with a front-firing sound port and rear-firing vent for maximum efficiency.

Conventional dynamic drivers and passive radiators (a speaker without the magnet and coil) often suffer in low octave frequencies and are heavily dependent on internal shell enclosures for volume, limiting form factor and vastly reducing efficiency with limited extension. The W9 is superior in its custom port tuned design, reaching frequencies even lower than its target response while mitigating distortion as the woofer isn’t required to move as far near resonance frequency.

Every W9 subwoofer is hand assembled to our exacting quality standards in our Norcross, Georgia laboratory.

Balanced Armature Drivers

Empire Ears Driver Line Up

The Vantage utilizes a number proprietary balanced armature drivers by Knowles and Sonion, each one purpose built for a specific target response. Our drivers feature specialized reeds and low-mass diaphragms to reproduce incredible detailed, true-to-recording sound while remaining efficient enough to be powered by everyday devices.

Bespoke Handcrafted Cables

 Ares II Cable

Every Vantage in-ear monitor includes a bespoke, handcrafted Ares II cable by Effect Audio. The Ares II boasts a proprietary blend of 26 AWG UPOCC Litz copper with ultra-flexible insulation for maximum signal speed transmission, performance, and ergonomics. Each cable is terminated in an ultra durable 3.5mm, 24k gold plated right angle plug. 

Effect Audio’s extensive engineering and manufacturing background gives them the edge over all other cables. After extensive testing with numerous other cable manufacturers we’re proud to announce our official partnership with Effect Audio to bring you the finest cables in the industry and to ultimately defeat the weak link in IEMs.

A.R.C. Technology

ARC Technology

Balanced Armature (BA) drivers are vastly used in the IEM industry due to their small footprint and ultra efficient designs however they suffer from resonant behaviors that may cause peaks, unwanted vibrations, and distortion. To help mitigate this our drivers utilize Ferrofluid between the magnets and armature to provide a wide range of damping values, eliminating the need for a damping screen in the port tube. 

Despite this a secondary peak can still occur from the other components interacting with the BAs. Driver peaks can cause fatigue, distortion, and ultimately affect the way music sounds. We sought out to create a remedy for this and after years of relentless R&D we’re proud to announce A.R.C. (Anti-Resonance Compound), a proprietary coating that virtually eliminates unwanted vibrations and resonance from within IEMs. 

A.R.C. effectively increases the mass of the components it’s applied to: every driver, crossover, and sound tube. This gives the internals more solidity while serving as a dampener to absorb the unwanted resonance instead of reflecting them out of phase. With A.R.C. clarity is increased substantially, bass is deeper, and the IEM becomes more efficient overall.

What's In The Box

Included at no additional charge with each order.

 • In Ear Monitor
 • Empire Aegis Case
 • Empire Dust Bag
 • Empire IEM Pouch
 • Empire Cleaning Cloth
 • Empire Cleaning Tool

What's In The Box

Proudly Handcrafted In The USA

Empire Ears has long prided itself for home-grown craftsmanship, with artisans donning lab coats and honing years of OEM factory experience before being entrusted to handle the Empire lineage. While several of our competitors have taken their manufacturing overseas we’ve remained true to our USA roots to not only provide jobs to our local community but to ensure that quality is never compromised. 

Every Empire Ears in-ear monitor is proudly designed, engineered, and manufactured in Norcross, Georgia USA. The process of building each Empire in-ear monitor is unique, a seamless collaboration of technology and human touch. Engineers and technicians guide each IEM along its journey to completion, a process of 22 stations for a total of 14 hands-on hours. It all begins with your unique ear mold.
Sale
EmpireEars – Vantage UIEM
฿55,900
฿41,925
After exhaustive testing in studios and stages around the world, our commitment culminated with this: a remarkably smooth in-ear monitor that reigns with supreme clarity across the entire frequen..
฿55,900
฿41,925

Available Options

EmpireEars – Wraith

Brand: EMPIRE EARS

Product Code: EmpireEars – Wraith

฿135,000

Empire Ears is proud to present the World's First Quad Electrostatic IEM, The Wraith. The Wraith is Carnegie Hall built for one; a vast cathedral erected in the name of crystalline, pure sound. Performances blossom in the enormous sound stage, so intimate you can brush them with your fingertips, yet so grand as to fill every corner, revealing and polishing the finest nuances. Every element of the music is arrayed before you, an orchestra lit in spotlights. No detail is overlooked, but instead is nurtured, given the space to grow and shine. You will truly hear music like never before. World leading treble extension dances atop rich and precise mids, all of which is grounded by the earthy, tight low end. The utterly unbelievable level of detail achieved by The Wraith is only possible through the freshly pioneered EIVEC - Empire Intelligent Variable Electrostatic Control - technology. In The Wraith, EIVEC utilizes two transformers to bring the Quadruple Electrostatic Drivers into order, dividing the duties of the EST drivers, and blending them seamlessly with the seven balanced armature drivers which fill out the rest of the robust sound profile. The results are astounding, crafting a world around you with a clarity, texture, and detail that redefine what's possible. The Wraith comes standard with our new and exclusive "Amethyst Infused Carbon Fiber" faceplate and an Effect Audio Cleopatra bespoke cable.

What Reviewers Are Saying

“It features a one-of-a-kind clean signature where every little note, no matter how loud or silent, gets produced effortlessly and clear. I can hear the finest beeps with Wraith. People who adored Zeus will be pleasantly taken care of with Wraith too in my opinion.

A new introduction in terms of technology is EIVEC – Empire Intelligent Variable Electrostatic Control. It’s said to seamlessly harmonize the quadruple e-stat drivers in there. Whatever it is that EIVEC is doing exactly, it’s doing a great job.

Wraith does feature more body and weight in the low end, compared to Zeus, but hasn’t forgotten about the emotions, details, resolution and sheer accuracy of the midrange. Wraith possesses a sound that is filled with information and richness. It’s a monitor that always is in control, an IEM that handles and organizes big orchestras like it’s just one person with a guitar playing. Wraith is the ultimate conductor.”

 - Linus from Headfonia.com

Technical Specifications

4 Electrostatic Drivers

7 Proprietary Empire Balanced Armature Drivers

2 Low, 3 Mid, 2 High, 4 Super-High

EIVEC - Empire Intelligent Variable Electrostatic Control 

5-Way synX Crossover Network

A.R.C. Resonance Mitigation Technology

Impedance: 4 ohms @ 1kHz

Frequency Response: 20 Hz - 100kHz

Sensitivity 117dB @ 1kHz, 1mW

UPOCC 26AWG Handcrafted Cable by Effect Audio

Empire Ears Wraith In Ear Monitor

Proprietary Technologies

Empire Ears Industry Leading Proprietary In Ear Monitor Technologies

EIVEC Technology and Electrostatic Drivers

Empire Intelligent Variable Electrostatic Control Technology - EIVEC for short - is a new found approach to incorporating electrostatic drivers into in ear monitors. For all their incredible range and resolution, electrostatic drivers - ESTs - are notoriously hard to control, often overpowering other drivers. EIVEC is our solution to that, and the degree of control provided by EIVEC is so precise that, in the case of Wraith, each EST driver operates independently, performing disparate tasks within the sound stage. The result is a seamless and rich sound signature layered in detail and texture the likes of which you've never heard before.

ESTs are capable of stable production of the entire frequency range from 4kHz - 100kHz. Naturally, humans can't hear much above 20kHz but a driver capable of reliably producing the extreme high frequencies possesses an agility requisite for levels of detail unmatched by any other driver technology. 

synX Crossover Technology

How do crossovers work?
Think of a crossover network as an audio traffic officer, directing highs to your tweeters, midrange to your speakers, and bass to your subwoofers. This is essentially what a crossover does; it takes an input signal and splits it into separate audio bands. Could you imagine having numerous speakers with just a few dedicated audio bands? It would cause a massive audio pile up, forcing the wrong speakers to reproduce the wrong frequencies constantly. We avoid all of this by utilizing specially designed drivers for designated frequency ranges and further maximizing their potential with our latest crossover technology, synX.


Introducing synX

Source To Sound

synX is a supercharged crossover design that designates more individual audio bands per driver than any other crossover technology currently in existence. By creating an ultra-wide, multi-channel highway our engineers can manipulate specific parts of the frequency range in order to precision craft the target response and eliminate any signs of phase incoherence between the drivers. Alternatively, mix engineers and audiophiles will have full control of the drivers when equalizing through a mixing console or digital audio player. synX is the industry’s most advanced IEM crossover technology with each model featuring its own uniquely designed synX network.

synX advantages

synX powered in-ear monitors have remarkably high stereo separation and smooth phase response, leading to more dynamic realistic imaging and staging for both live and studio use. synX features a myriad of other advantages including:

Ultra-Wide Frequency Bandwidth: The Wraith produces a super-wide frequency range, offering listeners unparallel sound quality and details that bests even the most high-end headphones on the market.

Best Signal-to-Noise: In order to ensure that all of the industry-leading sound quality is heard in your ears we’ve worked to create a unique combination of handpicked resistors, electrolytic capacitors, and filters in order to ensure the cleanest signal path possible while offering an exceptionally low noise floor.

Low Distortion: Extremely low distortion means that every nuance in your mix will be reproduced faithfully without audible artifacts.

Maximum Signal Transfer: Every driver and crossover is individually wired and insulated with 7-strand, UPOCC Litz wires to eliminate acoustic feedback and further soldered with highly conductive, ultra pure silver and gold Mundorf Supreme for maximum signal transfer.


Proprietary Drivers

Drivers

The Wraith utilizes a number proprietary balanced armature drivers by Knowles and Sonion, each one purpose built for a specific target response. Our drivers feature specialized reeds and low-mass diaphragms to reproduce incredible detailed, true-to-recording sound while remaining efficient enough to be powered by everyday devices.

Furthermore each Empire driver utilizes a NASA-born ferromagnetic liquid technology, Ferrofluid, to dampen acoustics peaks and reduce vibrations in combination with our A.R.C. technology. The end result is extraordinary clarity and increased shock durability.

Bespoke Handcrafted Cables

Effect Audio Cleopatra Bespoke Cable

Every Wraith in-ear monitor includes a bespoke, handcrafted Cleopatra cable by Effect Audio. The Cleopatra boasts a proprietary blend of 26 AWG UPOCC Ultra Pure Silver with ultra-flexible insulation for maximum signal speed transmission, performance, and ergonomics. Each cable is terminated in an ultra durable 3.5mm, 24k Oyaide gold plated right angle plug. Alternatively, for our audiophile clientele, we also offer 2.5 and 4.4 balanced terminations at no additional charge.

Effect Audio’s extensive engineering and manufacturing background gives them the edge over all other cables. After extensive testing with numerous other cable manufacturers we’re proud to announce our official partnership with Effect Audio to bring you some of the finest cables in the industry and to ultimately defeat the weak link in IEMs.

A.R.C. Technology

Balanced Armature (BA) drivers are vastly used in the IEM industry due to their small footprint and ultra efficient designs however they suffer from resonant behaviors that may cause peaks, unwanted vibrations, and distortion. To help mitigate this our drivers utilize Ferrofluid between the magnets and armature to provide a wide range of damping values, eliminating the need for a damping screen in the port tube.

Empire Ears ARC Effect

Despite this a secondary peak can still occur from the other components interacting with the drivers. Driver peaks can cause fatigue, distortion, and ultimately affect the way music sounds. We sought out to create a remedy for this and after years of relentless R&D we’re proud to announce A.R.C. (Anti-Resonance Compound), a proprietary coating that virtually eliminates unwanted vibrations and resonance from within IEMs.

A.R.C. effectively increases the mass of the components it’s applied to: every driver, crossover, and sound tube. This gives the internals more solidity while serving as a dampener to absorb the unwanted resonance instead of reflecting them out of phase. With A.R.C. clarity is increased substantially, bass is deeper, and the IEM becomes more efficient overall.

What's In The Box

Included at no additional charge with each order.

 • In Ear Monitor
 • Empire Pandora Case
 • Empire Cleaning Cloth
 • Empire Cleaning Tool
 • Final Audio Type E Tips - SS, S, M, L, LL

 Empire Ears What's In The Box

Proudly Handcrafted In The USA

Empire Ears has long prided itself for home-grown craftsmanship, with artisans donning lab coats and honing years of OEM factory experience before being entrusted to handle the Empire lineage. While several of our competitors have taken their manufacturing overseas or have turned to automation we’ve remained true to our handcrafted, made-in-USA roots to not only provide jobs to our local community but to ensure that quality is never compromised.

Every Empire Ears in-ear monitor is proudly designed, engineered, and manufactured in Norcross, Georgia USA.

EmpireEars – Wraith
฿135,000
Empire Ears is proud to present the World's First Quad Electrostatic IEM, The Wraith. The Wraith is Carnegie Hall built for one; a vast cathedral erected in the name of crystalline, pur..
฿135,000

Available Options

EmpireEars – Wraith UIEM

Brand: EMPIRE EARS

Product Code: EmpireEars – Wraith UIEM

฿101,250 ฿135,000

Empire Ears is proud to present the World's First Quad Electrostatic IEM, The Wraith. The Wraith is Carnegie Hall built for one; a vast cathedral erected in the name of crystalline, pure sound. Performances blossom in the enormous sound stage, so intimate you can brush them with your fingertips, yet so grand as to fill every corner, revealing and polishing the finest nuances. Every element of the music is arrayed before you, an orchestra lit in spotlights. No detail is overlooked, but instead is nurtured, given the space to grow and shine. You will truly hear music like never before. World leading treble extension dances atop rich and precise mids, all of which is grounded by the earthy, tight low end. The utterly unbelievable level of detail achieved by The Wraith is only possible through the freshly pioneered EIVEC - Empire Intelligent Variable Electrostatic Control - technology. In The Wraith, EIVEC utilizes two transformers to bring the Quadruple Electrostatic Drivers into order, dividing the duties of the EST drivers, and blending them seamlessly with the seven balanced armature drivers which fill out the rest of the robust sound profile. The results are astounding, crafting a world around you with a clarity, texture, and detail that redefine what's possible. The Wraith comes standard with our new and exclusive "Amethyst Infused Carbon Fiber" faceplate and an Effect Audio Cleopatra bespoke cable.

What Reviewers Are Saying

“It features a one-of-a-kind clean signature where every little note, no matter how loud or silent, gets produced effortlessly and clear. I can hear the finest beeps with Wraith. People who adored Zeus will be pleasantly taken care of with Wraith too in my opinion.

A new introduction in terms of technology is EIVEC – Empire Intelligent Variable Electrostatic Control. It’s said to seamlessly harmonize the quadruple e-stat drivers in there. Whatever it is that EIVEC is doing exactly, it’s doing a great job.

Wraith does feature more body and weight in the low end, compared to Zeus, but hasn’t forgotten about the emotions, details, resolution and sheer accuracy of the midrange. Wraith possesses a sound that is filled with information and richness. It’s a monitor that always is in control, an IEM that handles and organizes big orchestras like it’s just one person with a guitar playing. Wraith is the ultimate conductor.”

 - Linus from Headfonia.com

Technical Specifications

4 Electrostatic Drivers

7 Proprietary Empire Balanced Armature Drivers

2 Low, 3 Mid, 2 High, 4 Super-High

EIVEC - Empire Intelligent Variable Electrostatic Control 

5-Way synX Crossover Network

A.R.C. Resonance Mitigation Technology

Impedance: 4 ohms @ 1kHz

Frequency Response: 20 Hz - 100kHz

Sensitivity 117dB @ 1kHz, 1mW

UPOCC 26AWG Handcrafted Cable by Effect Audio

Empire Ears Wraith In Ear Monitor

Proprietary Technologies

Empire Ears Industry Leading Proprietary In Ear Monitor Technologies

EIVEC Technology and Electrostatic Drivers

Empire Intelligent Variable Electrostatic Control Technology - EIVEC for short - is a new found approach to incorporating electrostatic drivers into in ear monitors. For all their incredible range and resolution, electrostatic drivers - ESTs - are notoriously hard to control, often overpowering other drivers. EIVEC is our solution to that, and the degree of control provided by EIVEC is so precise that, in the case of Wraith, each EST driver operates independently, performing disparate tasks within the sound stage. The result is a seamless and rich sound signature layered in detail and texture the likes of which you've never heard before.

ESTs are capable of stable production of the entire frequency range from 4kHz - 100kHz. Naturally, humans can't hear much above 20kHz but a driver capable of reliably producing the extreme high frequencies possesses an agility requisite for levels of detail unmatched by any other driver technology. 

synX Crossover Technology

How do crossovers work?
Think of a crossover network as an audio traffic officer, directing highs to your tweeters, midrange to your speakers, and bass to your subwoofers. This is essentially what a crossover does; it takes an input signal and splits it into separate audio bands. Could you imagine having numerous speakers with just a few dedicated audio bands? It would cause a massive audio pile up, forcing the wrong speakers to reproduce the wrong frequencies constantly. We avoid all of this by utilizing specially designed drivers for designated frequency ranges and further maximizing their potential with our latest crossover technology, synX.


Introducing synX

Source To Sound

synX is a supercharged crossover design that designates more individual audio bands per driver than any other crossover technology currently in existence. By creating an ultra-wide, multi-channel highway our engineers can manipulate specific parts of the frequency range in order to precision craft the target response and eliminate any signs of phase incoherence between the drivers. Alternatively, mix engineers and audiophiles will have full control of the drivers when equalizing through a mixing console or digital audio player. synX is the industry’s most advanced IEM crossover technology with each model featuring its own uniquely designed synX network.

synX advantages

synX powered in-ear monitors have remarkably high stereo separation and smooth phase response, leading to more dynamic realistic imaging and staging for both live and studio use. synX features a myriad of other advantages including:

Ultra-Wide Frequency Bandwidth: The Wraith produces a super-wide frequency range, offering listeners unparallel sound quality and details that bests even the most high-end headphones on the market.

Best Signal-to-Noise: In order to ensure that all of the industry-leading sound quality is heard in your ears we’ve worked to create a unique combination of handpicked resistors, electrolytic capacitors, and filters in order to ensure the cleanest signal path possible while offering an exceptionally low noise floor.

Low Distortion: Extremely low distortion means that every nuance in your mix will be reproduced faithfully without audible artifacts.

Maximum Signal Transfer: Every driver and crossover is individually wired and insulated with 7-strand, UPOCC Litz wires to eliminate acoustic feedback and further soldered with highly conductive, ultra pure silver and gold Mundorf Supreme for maximum signal transfer.


Proprietary Drivers

Drivers

The Wraith utilizes a number proprietary balanced armature drivers by Knowles and Sonion, each one purpose built for a specific target response. Our drivers feature specialized reeds and low-mass diaphragms to reproduce incredible detailed, true-to-recording sound while remaining efficient enough to be powered by everyday devices.

Furthermore each Empire driver utilizes a NASA-born ferromagnetic liquid technology, Ferrofluid, to dampen acoustics peaks and reduce vibrations in combination with our A.R.C. technology. The end result is extraordinary clarity and increased shock durability.

Bespoke Handcrafted Cables

Effect Audio Cleopatra Bespoke Cable

Every Wraith in-ear monitor includes a bespoke, handcrafted Cleopatra cable by Effect Audio. The Cleopatra boasts a proprietary blend of 26 AWG UPOCC Ultra Pure Silver with ultra-flexible insulation for maximum signal speed transmission, performance, and ergonomics. Each cable is terminated in an ultra durable 3.5mm, 24k Oyaide gold plated right angle plug. Alternatively, for our audiophile clientele, we also offer 2.5 and 4.4 balanced terminations at no additional charge.

Effect Audio’s extensive engineering and manufacturing background gives them the edge over all other cables. After extensive testing with numerous other cable manufacturers we’re proud to announce our official partnership with Effect Audio to bring you some of the finest cables in the industry and to ultimately defeat the weak link in IEMs.

A.R.C. Technology

Balanced Armature (BA) drivers are vastly used in the IEM industry due to their small footprint and ultra efficient designs however they suffer from resonant behaviors that may cause peaks, unwanted vibrations, and distortion. To help mitigate this our drivers utilize Ferrofluid between the magnets and armature to provide a wide range of damping values, eliminating the need for a damping screen in the port tube.

Empire Ears ARC Effect

Despite this a secondary peak can still occur from the other components interacting with the drivers. Driver peaks can cause fatigue, distortion, and ultimately affect the way music sounds. We sought out to create a remedy for this and after years of relentless R&D we’re proud to announce A.R.C. (Anti-Resonance Compound), a proprietary coating that virtually eliminates unwanted vibrations and resonance from within IEMs.

A.R.C. effectively increases the mass of the components it’s applied to: every driver, crossover, and sound tube. This gives the internals more solidity while serving as a dampener to absorb the unwanted resonance instead of reflecting them out of phase. With A.R.C. clarity is increased substantially, bass is deeper, and the IEM becomes more efficient overall.

What's In The Box

Included at no additional charge with each order.

 • In Ear Monitor
 • Empire Pandora Case
 • Empire Cleaning Cloth
 • Empire Cleaning Tool
 • Final Audio Type E Tips - SS, S, M, L, LL

 Empire Ears What's In The Box

Proudly Handcrafted In The USA

Empire Ears has long prided itself for home-grown craftsmanship, with artisans donning lab coats and honing years of OEM factory experience before being entrusted to handle the Empire lineage. While several of our competitors have taken their manufacturing overseas or have turned to automation we’ve remained true to our handcrafted, made-in-USA roots to not only provide jobs to our local community but to ensure that quality is never compromised.

Every Empire Ears in-ear monitor is proudly designed, engineered, and manufactured in Norcross, Georgia USA.

Sale
EmpireEars – Wraith UIEM
฿135,000
฿101,250
Empire Ears is proud to present the World's First Quad Electrostatic IEM, The Wraith. The Wraith is Carnegie Hall built for one; a vast cathedral erected in the name of crystalline, pur..
฿135,000
฿101,250

Available Options

EmpireEars – Zeus-XR (Switch)

Brand: EMPIRE EARS

Product Code: EmpireEars – Zeus-XR (Switch)

฿99,999

Empire Ears  มีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเหล่าวิศวกรเสียงระดับรางวัลแกรมมี่เพื่อสร้างสรรค์หูฟังไลฟ์สเตจอันแรกของเรา  Apollo X คือชื่อหูฟังที่ตั้งตามเทพแห่งดนตรี  หูฟัง Apollo X เป็นหูฟังที่ให้ความเป็น 3 มิติที่น่าตื่นตาตื่นใจ  ให้รายละเอียดของเสียงในระดับสูงสุด

เส้นเสียงแห่งดนตรี

Apollo X  ให้เสียงที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง  เป็นหูฟังที่ใช้งานได้หลากหลายแม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อเหล่าคนบนเวทีที่ต้องการเลือกสิ่งที่เหนือธรรมดา

ความสามารถของ Apollo X  ในการรองรับสัญญาณสวิงนั้นกว้างเหลือเฟือ  เป็นผลให้ผู้ใช้ไม่เพียงได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวที  แต่สามารถรู้สึกได้ถึงความเป็นไปในขณะนั้น  จะไม่มีสิ่งใดที่พลาดหรือขาดตกบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อใช้มอนิเตอร์ตัวนี้ทำงาน

เสียงจากผู้ใช้

Apollo X  เป็นหูฟังที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  สร้างความประทับใจทันทีกับการนำเสนอที่หนักแน่นเป็นชิ้นเป็นอัน  โทนเสียง  และมิติของเวที  การนำมาใช้งานได้หลากหลายคือหนึ่งในจุดแข็ง  ความเป็นกลางที่เข้ากันได้กับดนตรีทุกประเภท  ไม่ว่าแนวหนักหรือละเมียดละไม  เสียงแผดคำรามของกีตาร์ไฟฟ้า  เสียงก้องกังวานของเครื่องสายอคุสติค  เสียงร้องจะหนักหรือแผ่วเบา  Apollo X จะถ่ายทอดเสียงออกมาอย่างนั้นมิผิดเพี้ยน  นี่คือคุณสมบัติของหูฟังมอนิเตอร์ชั้นยอดที่คงไว้ซึ่งความจริง  ไม่ว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไป  คุณจะได้ยินสิ่งนั้นกลับมา

เทคโนโลยีตัวขับเสียงสุดล้ำ  อุปกรณ์สุดเลิศ

Apollo X ใช้ตัวขับชนิด Balanced Armature  ถึง 10 ตัวร่วมกันทำงานแบบแบ่งแยกหน้าที่  ตัวขับเสียงแต่ละตัวถูกปรับแต่งผ่านวงจรครอสโอเวอร์ล้ำสมัย  เพื่อความกลมกลืน  ต่อเนื่อง  ไร้รอยสะดุด  และความละเอียดที่ไม่มีตกหล่น

ตัวขับเสียงทุกๆ ตัวจะต้องผ่านการคัดเกรดที่เข้มงวดก่อนทำการเคลือบแม่เหล็กชนิดนาโน  การเคลือบแม่เหล็กนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  เพราะไม่เพียงช่วยป้องกันความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอันไม่เป็นมิตร  ทั้งยังป้องกันสนามแม่เหล็กมิให้แผ่ออกไปรบกวนการทำงานของส่วนอื่น  ผลคือการทำงานของตัวขับเสียงที่เต็มประสิทธิภาพและมีความทนทานเป็นที่สุด

อุปกรณ์ภายในของ  Apollo X  ได้รับการคัดเกรดสูงสุด  สายที่ใช้ไวร์ริ่งประกอบไปด้วยตัวนำชนิดต่างๆ เช่น ทอง เงิน แซฟไฟร์ ทองแดง  ทำขึ้นในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อผลแห่งการนำสัญญาณที่ดีที่สุด

วงจรแบ่งความถี่ (Crossover Network)  แบบ Avant – Garde

Apollo X ใช้วงจรแบ่งความถี่ชนิด 5 ทางที่ละเอียดซับซ้อน  ถูกปรับจูนมาเป็นอย่างดีสำหรับการแสดงสมรรถนะอย่างเต็มที่ของตัวขับเสียงแต่ละตัว  โดยไม่มีการใช้วงจรกรองหรือจัดความถี่เสียงอย่างที่พบได้ในผู้ผลิตรายอื่น  การใช้วงจรฟิลเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของคลื่นสัญญาณจากตัวขับเสียงหลายตัว  อันจะเกิดจากการขาดความกลมกลืนต่อเนื่องของสัญญาณ  ปัญหาที่ตามมาอีกคือเมื่ออยากจะฟังรายละเอียดก็ต้องเปิดโวลลุ่มสูงมากกว่าปกติ

 วิธีการจัดการของ  Empire Ears  จะแตกต่าง  เราจะไม่ใช้วงจรฟิลเตอร์หรือแดมเปอร์ในลักษณะดังกล่าว  แต่จะจัดการปรับแต่งวงจรแบ่งความถี่ให้เหมาะสมกับตัวขับเสียงแต่ละตัว  โดยมิมีการตีรวนกัน  ไดร์ฟเวอร์ทั้งหมดแบ่งงานกันทำอย่างมีขอบเขต  ส่งต่อในแต่ละช่วงความถี่กันอย่างลงตัวกลมกลืน  ต่อเนื่อง  ไม่แปลกแยก  เสียงดนตรีมีความใสบริสุทธิ์  การตอบสนองความถี่แบบเต็มย่านสามารถถูกถ่ายทอดออกมาเต็มที่ แม้จะเปิดโวลลุ่มในระดับต่ำ

ท่อนำเสียง

Apollo X ใช้ท่อนำเสียงแบบแยก 3 ช่อง  สูง กลาง ต่ำ  แต่ละส่วนถูกปรับระยะเป็นอย่างดีเพื่อผลทางเฟสเสียงที่ถูกต้อง  อันเป็นที่มาของเสียงที่ถูกต้องสมจริง

คุณสมบัติทางเทคนิค

ความไวสัญญาณขาเข้า                       119 db@ 1 mW

การตอบสนองความถี่                         20 HZ – 20 KHZ

ความต้านทาน                                      17 ohms @ 1 KHZ

การลดเสียงรบกวน                             28 db

ขนาดคอนเน็คเตอร์                            1/8”  (3.5 มม.) Stereo Jack

การรับประกัน                                      2 ปี
EmpireEars – Zeus-XR (Switch)
฿99,999
Empire Ears  มีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเหล่าวิศวกรเสียงระดับรางวัลแกรมมี่เพื่อสร้างสรรค์หูฟังไลฟ์สเตจอันแรกของเรา  Apollo X คือชื่อหูฟังที่ตั้งตามเทพแห่งดนตรี  หูฟ..
฿99,999
Page
แสดง 28 ถึง 32 จากทั้งหมด 32 รายการ (4 หน้า)